ЌазаќшаОрысша                                                                                                                                                                                  Негізгі бет тањдауы № 257 ќазаќ орта мектебі Тањдаулыѓа ‰стеу  
 

Мєзірлер

Бастапќы беті
Жањалыќтар
¦стаздар
Мектеп тарихы
Біздіњ т‰лектер
Мектеп єкімшілігі
Пікірталас
Суреттер
Сілтемелер
Іс-ќаѓаздар
Ќ±жаттар
Біз туралы
Ќонаќ кітап
 

Компьютерлік сауаттылыќќа оќыту

Компьютерлік сауаттылыќќа оќыту

 

Іздеу 

Біздіњ достар

 
 
 
 
 


 

Ќош келдіњіздер !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мектеп уаќыты

 

 

Мектеп директоры

 

 

Сурет керек
 
 

Sms-жіберу

                    
Оператор:
 
Номер:     
 
Сіздіњ хатыњыз:
Ќысќашы єріп саны: 160
 

 

 

Кµшіріп алу

 

 


Ауа-райы

 
 

Сайт кµрермені

 

 

 

 

 

          Сайт Ќызылорда ќаласында  ќ±рылды, 2008 ж     Вебмастері Н±ржан Байниязов   Сайт басќарушысы Агент@mail.ru